3D skenování v průmysluPrůmysl je oblast, ve které 3D skenování nachází široké možnosti uplatnění. Jelikož je 3D skenování velmi moderní a pokročilou metodou pro měření komplexních a tvarově složitých objektů, je vítanou inovací i pro ty, kteří odsuzují moderní technologie a stále preferují tradiční postupy. Pojďte se podívat, jak lze v průmyslu 3D skenování využít. Určitě budete příjemně překvapeni jeho možnostmi.

Rozměrová kontrola

Běžnou oblastí, kde se 3D skenování v průmyslu využívá, je rozměrová kontrola. Reálně nasnímaná data se zde porovnávají s teoretickým CAD modelem. Tady se rozlišuje několik metodik porovnání, které můžete využít. Výstupem je barevná mapa odchylek nebo nominální vyčíslení odchylek. 3D skenování dokáže rovněž podat informace o rovinnosti či zakřivení. 3D skenování je velmi přesné a u objektů může poskytnout mnohem podrobnější informace než měření ve specifických bodech.

Reverzní inženýrství

Samotnou kapitolou, kde lze se 3D skenováním pracovat, je reverzní inženýrství. K tomu se přistupuje tehdy, když je hotový výrobek nebo jeho forma bez technické dokumentace či bez 3D modelu. S pomocí 3D skeneru lze výrobek snadno převést do plošného nebo do parametrického modelu. Proti měření v bodech je skenování mnohem přesnější. Navíc celý proces reverzního inženýrství se s použitím skeneru výrazně urychluje, což dokáže velké firmě ušetřit nemalé výdaje. Údajně je 3D skenování proti měření v bodech rychlejší až pětkrát.

Jelikož jsou 3D skenery stále dostupnější na pořízení, nebo existují i speciální studia, která 3D skenování provádějí, můžete dnes výhody 3D skenerů posoudit i vy sami.