laserové skenováníLaserové skenování budov dokáže snadno přenést jakýchkoliv terén do vašeho počítače. Prostřednictvím speciálního 3D skeneru se vytváří digitální model terénu s mnoha drobnými body, které lze dále zpracovávat. Měření tak probíhá v počítači bez nutnosti další návštěvy terénu. Jedná se o velkou revoluci, která v této oblasti dokáže přinést výrazná zlepšení a také velké úspory.

Typy laserového skenování

V praxi se můžeme setkat celkem se třemi typy laserového skenování. Jedná se o skenování statické pozemní, mobilní pozemní a mobilní letecké. To se v běžné rutině využívá například k mapování polohopisu a výškopisu terénu či komunikací, k mapování nadzemních elektrických vedení, k zaměření fasád a interiérů budov, měření podzemních prostor a tunelů nebo k určení výšky lesního porostu. Společně s laserovým skenováním se přistupuje také ke snímkování zaměřovaných objektů digitální kamerou, kdy se získané fotografie používají k obarvení bodů nebo se transformují na stěny naskenovaného objektu.

Velkou předností laserového skenování budov je vysoká míra autentizace při zpracování dat. Během krátké doby je tak možné vytvořit mnoho budov. Laserovým skenováním lze dosáhnout lepších výsledků za kratší dobu s výraznými časovými a finančními úsporami pracovníků.