3D skenování3D skenování je činnost, při které se realita přenáší do počítače a vytváří se její podobizna. Poskytuje velmi zajímavá řešení, jelikož s její pomocí je možné jakýkoliv objekt z reálného světa transformovat na 3D počítačová data. 3D skenování jde ruku v ruce s 3D tiskem. Jedná se de facto o obrácený proces, který ale 3D tisku často předchází. Můžete totiž něco skutečného přenést do digitální podoby a poté to vytisknout.

Podstata 3D skenování

3D digitalizace je v mnoha aspektech velmi přínosná. Dá se totiž využít téměř v každé oblasti našeho života, ať už mluvíme o průmyslu nebo třeba o zdravotnictví. Mnoho lidí ji využije i ve svém osobním životě, nikoliv v pracovní rovině. 3D skenery, které se ke skenování běžně používají, jsou lehké a přenosné, což je jejich největší výhodou. Jakmile model přenesete z reality do počítače, můžete ho už různě upravovat a dělat s ním vše, co budete chtít.

3D skenování není nová technologie. V současnosti se jedná o zcela běžný způsob získávání dat. 3D skenování se často označuje také jako 3D laserové skenování, při kterém je fyzický tvar objektu převeden na digitální pomocí triangulace. Můžeme rozlišovat mezi dvěma typy skenerů, které se k tomu dají použít. V prvním případě se jedná o skenery ruční a ve druhém o skenery používající referenci.

Přínos 3D skenování

Výhodou 3D skenování také je, že se 3D skenery dají dnes používat téměř kdekoliv. Nezáleží tedy například na prašnosti prostředí, na jeho teplotě, vlhkosti ani stabilitě. Poprvé naskenovaná data je kvůli přesnosti ale stejně vhodné porovnat s druhým výsledkem skenování, byť je tato technologie velmi přesná.

V praxi se 3D skenování využívá pro skenování postav i objektů. Zejména skenování lidí se dnes těší velké oblibě a často pak vede k vytváření vlastních 3D modelů. V praxi se 3D skenování využívá třeba pro tvorbu forem na střešní krytiny nebo pro navrhování vybavení pro sportovce.